Czy wiesz że? 

 

Nazwa ,,pomnik” wywodzi się od staropolskiej formy słowa ,,pamiętać-pomnieć” i oznacza miejsce upamiętniające wydarzenie bądź osobę.

 

Najlepszym surowcem do produkcji pomników jest kamień naturalny, inaczej mówiąc granit, który jest trwałym i pięknym materiałem używanym w budownictwie sakralnym oraz wykorzystywany jest do wystroju i wykończenia wnętrz.

 

Nazwa pochodzi z wł. granito od łaciny granum co oznacza ziarno.

 

W świecie kamieniarskim używa się dwóch podobnych w swoim znaczeniu określeń:Kamień i skała. Skała była zawsze symbolem trwałości i niezniszczalności.Terminem o szerszym znaczeniu naukowym, pod tą nazwą rozumie się naturalne nagromadzenie minerałów .